Ogłoszenie II o przetargu na dożywianie

GOPS.271.10.2017                                                                                                          Radymno, dnia 18 grudnia 2017  r.                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy…

Więcej