ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno.

GOPS.4462.4.2018                                                                                                           Radymno, dnia 16-08-2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia…

Więcej