Świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radymno – przetarg

ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie  ul. Lwowska 38 37-550 Radymno GOPS.271.2.2020                                                                                                      Radymno, dnia 19-11-2020 r.         ZAPYTANIE OFERTOWE   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z…

Więcej

KOMUNIKAT-GOPS ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW

KOMUNIKAT W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem – zostaje zamknięty dla interesantów. W związku z powyższym zachęcamy do załatwienia spraw za pośrednictwem: platformy ePUAP  –  www.epuap.gov.pl, portalu Emp@tia  – www.empatia.mpips.gov.pl, telefonicznie : (16) 628 10 05 oraz pozostałe telefony wymienione poniżej, e-mailowo – gopsradymno@gmail.com za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno. Jedynie w sprawach pilnych, wyjątkowo ważnych,…

Więcej