Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych…

GOPS.271.5.2018 Radymno, dnia 03-12-2018 r. ……………………………………………………… pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Radymno. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno tel.16 628 1005, e-mail: gopsradymno@gmail.com Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2018r., poz.1986 ) na podstawie art. 4 pkt 8. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim…

Więcej