Świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radymno – przetarg

ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie  ul. Lwowska 38 37-550 Radymno GOPS.271.2.2020                                                                                                      Radymno, dnia 19-11-2020 r.         ZAPYTANIE OFERTOWE   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z…

Więcej

Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków na nowy okres 2020/2021 o ustalenie prawa do następujących świadczeń: Dobry start ( 300 zł ) Fundusz alimentacyjny – okres świadczeniowy od 1-10-2020 r. do 30-09-2021 r. Świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy) – okres zasiłkowy od 1-11-2020 r. do 31-10-2021 r. Druki wniosków na powyższe świadczenia dostępne wnioski są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38 (budynek Urzędu Gminy), pokój nr 8 (sala narad). Świadczenie wychowawcze (500+)– okres świadczeniowy od 1-07-2019 r. do 31-05-2021 r. W przypadku świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa…

Więcej