Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków na nowy okres 2020/2021 o ustalenie prawa do następujących świadczeń: Dobry start ( 300 zł ) Fundusz alimentacyjny – okres świadczeniowy od 1-10-2020 r. do 30-09-2021 r. Świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy) – okres zasiłkowy od 1-11-2020 r. do 31-10-2021 r. Druki wniosków na powyższe świadczenia dostępne wnioski są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38 (budynek Urzędu Gminy), pokój nr 8 (sala narad). Świadczenie wychowawcze (500+)– okres świadczeniowy od 1-07-2019 r. do 31-05-2021 r. W przypadku świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa…

Więcej

Świadczenie Dobry Start – Informacja

INFORMACJA Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021  o ustalenie prawa do : Świadczenia Dobry Start (300+), Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego Świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w następujących formach: w elektronicznej (za pomocą portalu mrpips.gov.pllub przez bankowość elektroniczną lub PUE ZUS ) –od dnia 1 lipca 2020 r., w tradycyjnej (papierowej) – od dnia 1 sierpnia 2020 r. pocztą, osobiście – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie (budynek Urzędu Gminy), ul. Lwowska 38 w pokoju nr 8 (sala narad) w godzinach: Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. Złożenie nieprawidłowo wypełnionego lub…

Więcej