Strona Główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radymnie
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
Godziny pracy
Poniedziałek od godz.7 do godz.15
Środa od godz.7 do godz.15
Czwartek od godz.7 do godz.15
Piątek od godz.7 do godz.15
Wtorek od godz.8 do godz.16
Telefon 16 628 10 05
16 628 11 38-Sekretariat UG-prosić numer wewnętrzny
GOPS
NIP 792 197 4002
REGON 651 442 225
Nr konta Bank Spółdzielczy w Radymnie
59 9107 0007 2001 0010 0957 0001
e-mail gops.radymno@gmail.com
strona internetowa gops.radymno.org

O G Ł O S Z E N I E

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca…

Więcej

Projekt „Azymut trzeźwości – edukacja+ profilaktyka = zdrowie”

W ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, pracownicy GOPS w Radymnie: Anna Łukaszów i Aneta Gwóźdź realizować będą projekt socjalny: Azymut trzeźwości – edukacja + profilaktyka = zdrowie” – warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie Celem projektu jest podniesienie świadomości u osób uzależnionych od alkoholu na temat szkód zdrowotnych, psychospołecznych, a także rodzinnych, jakie ponoszą w związku z nadużywaniem alkoholu. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty ze specjalistami: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta systemowy rodzin, pielęgniarka  środowiskowa, ratownik medyczny,  policjant.…

Więcej