Strona Główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radymnie
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
Godziny pracy
Poniedziałek od godz.7 do godz.15
Środa od godz.7 do godz.15
Czwartek od godz.7 do godz.15
Piątek od godz.7 do godz.15
Wtorek od godz.8 do godz.16
Telefon 16 628 10 05
16 628 11 38-Sekretariat UG-prosić numer wewnętrzny
GOPS
NIP 792 197 4002
REGON 651 442 225
Nr konta Bank Spółdzielczy w Radymnie
59 9107 0007 2001 0010 0957 0001
e-mail gops.radymno@gmail.com
strona internetowa gops.radymno.org

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Radymno, dnia 06 grudnia 2017 r. GOPS.271.9.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2018. Poprzez niniejsze ogłoszenie Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza do złożenia ofert na usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach…

Więcej

logo11

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie w ramach Porozumienia zawartego z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu o współpracy w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie na 2017r. wydał 279 skierowań dla osób samotnych i rodzin z terenu Gminy Radymno celem odbioru żywności. W ramach powyższego Programu będą organizowane działania towarzyszące takie jak warsztaty kulinarne i dietetyczne oraz ekonomiczne mające na celu pokazanie zdrowego trybu odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Warsztaty odbędą się w dniu 21 listopada 2017r. w sali narad Gminy…

Więcej