INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie w ramach Porozumienia zawartego z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu o współpracy w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie na 2017r. wydał 279 skierowań dla osób samotnych i rodzin z terenu Gminy Radymno celem odbioru żywności. W ramach powyższego Programu będą organizowane działania towarzyszące takie jak warsztaty kulinarne i dietetyczne oraz ekonomiczne mające na celu pokazanie zdrowego trybu odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Warsztaty odbędą się w dniu 21 listopada 2017r. w sali narad Gminy…

Więcej

Projekt „Azymut trzeźwości – edukacja+ profilaktyka = zdrowie”

W ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, pracownicy GOPS w Radymnie: Anna Łukaszów i Aneta Gwóźdź realizować będą projekt socjalny: Azymut trzeźwości – edukacja + profilaktyka = zdrowie” – warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie Celem projektu jest podniesienie świadomości u osób uzależnionych od alkoholu na temat szkód zdrowotnych, psychospołecznych, a także rodzinnych, jakie ponoszą w związku z nadużywaniem alkoholu. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty ze specjalistami: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta systemowy rodzin, pielęgniarka  środowiskowa, ratownik medyczny,  policjant.…

Więcej