OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Radymno, dnia 06 grudnia 2017 r. GOPS.271.9.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2018. Poprzez niniejsze ogłoszenie Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza do złożenia ofert na usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach…

Więcej