Strona Główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radymnie
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
Godziny pracy
Poniedziałek od godz.7 do godz.15
Środa od godz.7 do godz.15
Czwartek od godz.7 do godz.15
Piątek od godz.7 do godz.15
Wtorek od godz.8 do godz.16
Telefon 16 628 10 05
16 628 11 38-Sekretariat UG-prosić numer wewnętrzny
GOPS
NIP 792 197 4002
REGON 651 442 225
Nr konta Bank Spółdzielczy w Radymnie
59 9107 0007 2001 0010 0957 0001
e-mail gops.radymno@gmail.com
strona internetowa gops.radymno.org

Świadczenie wychowawcze ( 500+)

UWAGA !

Świadczenie wychowawcze ( 500+)

Jeśli osoba złoży wniosek na świadczenie wychowawcze w terminie do 1 lipca 2016 r., (włącznie) to świadczenie  zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 2 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i nie będzie przysługiwało wyrównanie za wcześniejsze miesiące.