STYPENDIA SZKOLNE

Ogłoszenie dot. stypendium szkolnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje zadania z zakresu przyznawania pomocy społecznej w formie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.  Corocznie w okresie od 1 września do 15  września przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie w pokoju nr 4 w terminie od 01-09-2018 do 15-09-2018. Wnioski są dostępne w tutejszym Ośrodku bądź na stronie internetowej – www.gops.radymno.org. Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć: – rodzice / opiekunowie prawni – pełnoletni uczeń – dyrektor szkoły Stypendium…

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno.

GOPS.4462.4.2018                                                                                                           Radymno, dnia 16-08-2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia…

Więcej