STYPENDIA SZKOLNE

Ogłoszenie dot. stypendium szkolnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że od dnia 28 maja 2018 r. w pokoju nr 4 tut. Ośrodka są przyjmowane faktury i rachunki celem rozliczenia stypendium szkolnego. Informujemy, że uzupełnione  wnioski na stypendium szkolne w roku  szkolnym 2017/2018 należy złożyć w tutejszym GOPS pok. nr 4 w godzinach  pracy Ośrodka w nieprzekraczalnym  terminie od dnia 01.09.2018 do dnia 15.09 2018 r. Wnioski są dostępne w tutejszym Ośrodku bądź na stronie internetowej – www.gops.radymno.org. Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć: – rodzice / opiekunowie prawni – pełnoletni uczeń – dyrektor szkoły Stypendium może być przyznane:…

Więcej