Ogłoszenie o wydaniu żywności

Od dnia 15.10.2018r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie wydawane są skierowania do PKPS – Magazyn Żywności ul. Bandurskiego 1; 37-500 Jarosław w ramach programu FEAD 2018. Skierowania wydawane są osobom/rodzinom, które spełniają kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej oraz osiągany przez nie dochód nie przekracza: – 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej – 1056 zł na osobę w rodzinie Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie numer telefonu 16 6281005 TERMINY  WYDAWANIA  ŻYWNOŚCI przez Magazyn w Jarosławiu 13 listopada 2018r.,60  skierowań 28 listopada 2018r.,      60 skierowań 07 grudzień 2018r.,   60 skierowań 21 grudzień 2018r.,60 skierowań…

Więcej